ASK - oddíl historické střelby ve Staré Boleslavi

Oddíl historické střelby při Armádním Sportovním Klubu ve Staré Boleslavi sdružuje zájemce o vojenskou historii a střelbu z historických zbraní. Od roku 2008 působí na střelnici ve Staré Boleslavi, kterou využívá společně s Armádou České Republiky. Střelnice je umístěna v pěkném přírodním prostředí a umožňuje střelbu z černoprachých zbraní až na vzdálenost 100 metrů. Dále klub využívá přilehlou louku a srub, který slouží jako klubovna a zázemí při různých akcích.

 

HISTORIE ODDÍLU.

Počátky oddílu sahají do roku 1994, kdy se na střelnici v Přezleticích sešla supina nadšenců o historii americké občanské války a o střelbu z černoprachých zbraní tohoto období. V roce 1996 se tato skupina  začlenila v Armádním Sportovním Klubu ve Staré Boleslavi do oddílu sportovních střelců, kde mohla využívat střelnici ve staroboleslavských Jaselských kasárnách a v roce 2002 byl při ASK vytvořen samostatný "Oddíl histrorické střelby". V roce 2003 byla bohužel střelnice ve Staré Boleslavi uzavřena a oddíl musel využívat střelnici v nedalekých Čelákovicích. Nicméně výhody "vlastní" střelnice byly neocenitelné a tak se po dlouhém úsilí předsedy klubu podařilo znovu otevřít střelnici ve Staré Boleslavi. To se stalo 9. března 2008 a od té doby může klub využívat tuto střelnici společně s Armádou české republiky.

 

SOUČASTNOST ODDÍLU.

Oddíl spolupracuje s několika dalšími organizacemi a spolky zaměřenými na střelbu z historických zbraní a historii, jako například Bullet Coral Westerners Internacional – CZ o.s.(WI-CZ), Česká asociace americké občanské války (CACWA), se sportovně střeleckými kluby SSK Mikulov, KVH Polná a pod. Naši členové se také účastní množství soutěží či střeleckých setkání střelců z perkusních a křesadlových zbraní.

Z vlastních akcí organizujeme především jarní soutěž  ve střelbě z perkusních křesadlových zbraní a zimní „Střelbu na krocana“, konané na střelnici ve Staré Boleslavi a podílíme se na podobných akcích spřátelených střeleckých klubů, jako jsou například „Velká cena WI-CZ“, „Westernové klání ve střelbě z perkusních křesadlových zbraní“ v Mikulově nebo „Otevřené mistrovství republiky ve westernové střelbě“.

Dále se oddíl účastní na střeleckých soutěžích Asociace Westernové střelby, klubových střeleckých soutěžích, střeleckých závodů zbraní do roku výroby 1890, závodů pořádaných ČSS, rekonstrukcí historických bitev a podobně.

Od konce roku 2017 je členská základna oddílu zcela naplněna a příjem nových členů není nadále možný.